شبکه المسیره نوشت، انصارالله یمن اعلام کرد که موشک زلزال ۱ به سمت تجمع ارتش عربستان در جازان در جنوب غرب این کشور شلیک شد و مستقیما به نیروهای سعودی و تجهیزات آنها در مقابل کوه قیس در جازان اصابت کرد.