خودروهای عبوری در آزادراه سان دیگو مشغول رفت و آمد بودند که با هواپیمایی که روی آزادراه فرود آمد، مواجه شدند.

خلبان این هواپیما به علت نقص فنی مجبور شده بود، از آزادراه به عنوان باند فرود استفاده کند.