به گزارش وبگاه وزارت خزانه داری آمریکا، وزرات خزانه داری آمریکا در راستای ادامه اجرای تحریم های سازمان ملل و آمریکا تحریم های جدیدی را علیه کره شمالی وضع کرد.

این تحریم ها علیه یک نهاد و سه نفر اعمال شده است.

این نهاد یک شرکت ترکیه ای بوده است که سعی در دور زدن تحریم های کالایی که قطعنامه های شورای امنیت آن را تصویب کرده بود، داشته است.

ادعا شده که این شرکت، سلاح و لوازم لوکس به کره شمالی ارسال می کرده است.