در جسله علنی امروز مجلس شورای اسلامی که با حضور رئیس‌جمهور دقایقی قبل آغاز شد، هنگام پرسش  محمد دهقان نماینده مردم چناران و طرقبه مبنی بر این که چرا دولت جنابعالی در کنترل قاچاق که یکی از مهم‌ترین عوامل فلج تولید ملی است، موفق نبوده است؟ سکوت محضی بر صحن علنی مجلس حکم فرما شده بود.

پس از اتمام سوال وی نمایندگان با احسنت گفتن از وی تشکر کردند.

با تذکر لاریجانی به نمایندگان نظم و سکوت خاصی امروز در مجلس حاکم است که باید دید آیا این نظم تا پایان جلسه هم وجود خواهد داشت یا خیر.