مرد جوانی که به همراه پسر خردسالش به یک مرکز خرید در چین رفته بودند با خوش شانسی از حادثه ای وحشتناک جان سالم به در بردند. در ویدئویی که منتشر شده است مشاهده می شود ثانیه‌ای پس از پیاده شدن آنها، پله برقی فروشگاه ناگهان در اثر نقص مکانیکی نابود می‌شود. این حادثه در فروشگاهی در شهر " ژوآنچنگ" واقع در منطقه آنهوئی چینرخ داد.