در این دیدار  طرفین در خصوص آخرین تحولات روابط دو جانبه، برجام و دیگر موضوعات مورد علاقه رایزنی کردند. 

ظریف سپس در ضیافت ناهار همتای ژاپنی خود شرکت خواهد کرد.