در انتخابات هیات رئیسه سومین سال از مجلس دهم، به دور دوم کشیده شدن انتخاب رئیس، خبرسازترین رخداد بود. رقابتی که در نهایت علی لاریجانی با 147 رای از عارف و حاجی بابایی پیشی گرفت.

در انتخابات هیات رئیسه سومین سال از مجلس دهم، علی مطهری و مسعود پزشکیان از سوی فراکسیون امید و عبدالرضا مصری از فراکسیون ولایی و هادی قوامی از فراکسیون مستقلین برای کرسی‎های نایب رئیسی مجلس رقابت کردند.

در این رقابت از 279 رای ماخوذه، مطهری 143 رای، پزشکیان 157رای، مصری 134 رای و 81 قوامی رای کسب کردند. به این ترتیب مطهری و پزشکیان بر رقبایشان پیشی گرفتند.

سال گذشته نیز آقایان علی مطهری و مسعود پزشکیان از سوی فراکسیون امید و حمیدرضا حاجی بابایی از فراکسیون ولایی و هادی قوامی از فراکسیون مستقلین برای کرسی‎های نایب رئیسی مجلس رقابت کردند. در نتیجه انتخابات پارسال پزشکیان و مطهری به ترتیب با کسب 179 و 163 رای به عنوان نواب رئیس اول و دوم انتخاب شدند. از میان 253 رای ماخوذه در این انتخابات، حاجی بابایی و قوامی به ترتیب با 107 و 67 رای، رقابت را به نامزدهای فراکسیون امید واگذار کردند. فاصله آرای آنان گویای شکست سنگین فراکسیون ولایی و فراکسیون مستقلین در برابر فراکسیون امید بود.

پیش از آن نیز پزشکیان و مطهری در دو انتخابات هیات رئیسه موقت و هیات رئیسه دائم سال اول مجلس دهم نیز نامزدهای فراکسیون امید بودند و حاجی بابایی و دهقان نیز رقبای آنها در هر دو انتخابات گذشته از فراکسیون ولایی به شمار می‎رفتند. رقابتی که در مرحله اول با نتیجه یک-یک، مساوی به پایان رسید و دو روز بعد -11 خرداد سال 95- در انتخابات هیات رئیسه دائم، با نتیجه دو بر یک به نفع فراکسیون امید خاتمه یافت. 

در جدول زیر چهار دوره رقابت برای کسب کرسی نواب رئیس در مجلس دهم با یکدیگر مقایسه شده‎اند:

اسامی انتخابات

نامزدهای پیروز/ آرا

نامزدهای مغلوب/ آرا

هیات رئیسه موقت مجلس دهم

پزشکیان/ 154

دهقان/ 136

مطهری/ 132

حاجی بابایی/ 122

هیات رئیسه دائم سال اول

پزشکیان/ 158

مطهری/ 133

حاجی بابایی/ 123

دهقان/ 118

هیات رئیسه دائم سال دوم

پزشکیان/179

مطهری/163

حاجی بابایی/107

قوامی/67

هیات رئیسه دائم سال سوم

پزشکیان/157

مطهری/143

مصری/ 134 رای

قوامی/81 رای