دکتر علی یوسفی در این خصوص بیان کرد : داروهای گیاهی گل‌ها و گیاهان شفابخش کیمیاگران راز طبیعیت هیچگونه مجوزی اعم از تولید، توزیع و عرضه از اداره کل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل دریافت نکرده است.

معاون غذا و داروی خراسان شمالی، تاکید کرد: هموطنان از خرید این محصولات  خودداری کنند  و در صورت مشاهده این محصول در سطح عرضه از طریق سامانه ۱۹۰ و یا مراجعه به معاونت غذا و دارو مورد را گزارش کنند.