اسکای نیوز گزارش داد، حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق در مراسم انتخاباتی در استان نجف تهدید کرد که جزئیات درباره ترور رئیس اداره مالی حشد شعبی را که برای شناسایی فاسدان در داخل این هیأت با دولت همکاری کرده است، فاش می‌کند.

وی تصریح کرد که از سوی برخی رهبران حشد شعبی در معرض تهدید قرار گرفته است.

العبادی به رهبران حشد شعبی نسبت به سرانجام ادامه این تهدیدات هشدار داد.