«محمدرضا جلایی‌پور» با حکم دادسرای ناحیه ۲۳ شب گذشته بازداشت شد.

 

علت بازداشت وی هنوز مشخص نیست.

 

محمدرضا جلایی پور، فرزند حمیدرضا جلایی پور، استاد دانشگاه تهران و عضو حزب اتحاد است.