این بازیکن گمنام در بین سالهای 2009 تا 2013 عضو آرسنال بود، در حال حاضر در لیگ منطقه ای بازی می کند اما دیشب در جریان یک مسابقه به طرز عجیبی از زمین اخراج شد. بعد از دریافت کارت اول، دین هالم قاضی میان نام سانچز وات را برای یادداشت کردن سوال می کند و پاسخ او نیز طبیعتا WATT بوده است. اما داور سوالش را تکرار می کند و سانچز نیز باز هم کلمه وات را به زبان می آورد اما قاضی میدان فکر می کند این بازیکن در اعتراض به تصمیم او، چندین بار کلمه WHAT را بر زبان آورده و دلیل کارت زرد اولش را جویا می شود پس در نهایت به دلیل اعتراض، کارت زرد دوم را نیز به سانچس وات نشان داده و او را اخراج می کند.