نیکی کریمی و هستی مهدوی‌فر در فیلم «سوت پایان» همکاری کردند. «سوت پایان» به کارگردانی نیکی کریمی ماجرای زوج مستندسازی در تهران را روایت می‌کند. 

عکس زیر را هستی مهدوی‌فر در اینستاگرام منتشر کرده است.

18-1-8-141427IMG_6663