المیادین گزارش داد، صدای یک انفجار مهیب در المنصوره واقع در عدن در جنوب یمن شنیده شد.

بر اساس این گزارش، تاکنون علت اصلی وقوع این انفجار اعلام نشده است.

همچنین گزارشی در خصوص تلفات احتمالی این انفجار منتشر نشده است.