به گزارش ایسنا، پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی پیگیری جدی مشکل هورالعظیم خوزستان در دستور کار گرفت و با همکاری زنگنه وزیر نفت ، ابتکار رییس سازمان محیط زیست و دیگر مسوولین تا به امروز بیش از چهار میلیارد متر مکعب آب شیرین از کرخه وارد هورالعظیم شده و این تالاب ۷۰ درصد آبگیری شده است.

تصاویر آبگیری هورالعظیم در خوزستان

تصاویر آبگیری هورالعظیم در خوزستان

تصاویر آبگیری هورالعظیم در خوزستان

تصاویر آبگیری هورالعظیم در خوزستان

تصاویر آبگیری هورالعظیم در خوزستان

تصاویر آبگیری هورالعظیم در خوزستان

تصاویر آبگیری هورالعظیم در خوزستان

تصاویر آبگیری هورالعظیم در خوزستان

تصاویر آبگیری هورالعظیم در خوزستان

تصاویر آبگیری هورالعظیم در خوزستان

تصاویر آبگیری هورالعظیم در خوزستان

تصاویر آبگیری هورالعظیم در خوزستان

تصاویر آبگیری هورالعظیم در خوزستان

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.