ایلنا- قانون جنجالی افزایش سن بازنشستگی در فرانسه به امضای نهایی «نیکلا سارکوزی»، رییس‌جمهوری این کشور رسید. فرانس ۲۴ گزارش کرد، پس از آن‌که شورای قانون اساسی فرانسه، این قانون را مغایر قانون اساسی ندانست، قانون به سارکوزی ارجاع داده شد و وی بلافاصله آن را امضا نمود. این مطلب در روزنامه رسمی منتشر شده است. اعضای شورای قانون اساسی تشخیص دادند، خلاف آنچه نمایندگان و سناتورهای حزب سوسیالیست عنوان کرده‌اند، این قانون مغایر اصل برابری در فرانسه نیست. به این ترتیب این قانون اجرا خواهد شد و اعتراض‌های گسترده و اعتصاب‌ها در این کشور کارساز نبود.