سازمان فتح در صحنه آمریکا چه ماموریت‌هایی انجام می‌داد؟

در اصل، ما یک سازمان دانشجویی بودیم. من با اینکه فارغ‌‌‌التحصیل شده بودم و دیگر عضو سازمان دانشجویان عرب نبودم، اما همچنان رکن اصلی کمیته منطقه‌ای و مسوول آماده‌سازی فکری و سیاسی و تشکیلات «فتح» در حوزه آمریکا باقی ماندم. از ابتدا نیز کار خود را در «جنبش فتح» به عنوان عضو و رئیس کمیته حوزه آمریکا آغاز کردم. این مسوولیت، مطابق نظام‌نامه داخلی فتح، بالاترین مقام تشکیلاتی جنبش محسوب می‌شد که بالاتر از آن تنها مسوولیت‌های تشکیلاتی - نه سلسله‌مراتب سازمانی - وجود داشت. ماموریت محوری حوزه آمریکای جنبش «فتح»، بسیج مردم، پیرامون انقلاب فلسطین، آماده‌سازی فکری و سیاسی آنها و جذب اعضا برای عضویت در تشکیلات و مدیریت مجموعه این اقدامات بود. جهت‌گیری بنیادین من البته از همان روزها این بود که در بلندمدت در آمریکا نخواهم ماند و در نتیجه در کار خودسازی برای بازگشت و درآمیختن با انقلاب فلسطین بودم. فعالیت اصلی تشکیلاتی ما میان دانشجویان بود؛ کاری که لذت‌بخش، اما سخت و نیازمند مداومت و سرسختی و در یک کلام، خسته‌کننده بود. افزون بر این، برای یارگیری حامیان انقلاب فلسطین و جنبش «فتح»، در میان محافل اقلیت عربی مقیم آمریکا نیز فعالیت داشتیم. به دست آوردن تایید اقلیت عربی برای اداره فعالیت‌های ما، به‌ویژه برای گردآوری کمک‌های مالی بسیار مهم بود. همچنین با دیگر سازمان‌های دانشجویی دربرگیرنده شمار زیادی از دانشجویان سراسر جهان که در آمریکا تحصیل می‌کردند، فعالیت سیاسی می‌کردیم. رویارویی با فعالیت صهیونیست‌ها در دانشگاه‌های آمریکا یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های ما بود. دعوت‌های دانشجویی زیادی نیز برای ایراد سخنرانی در سراسر آمریکا دریافت می‌کردم که برخی از آنها به‌صورت مشترک با دوستم دکتر «هشام شرابی» بود.

سازمان‌های یهودی به تقریب در همه دانشگاه‌های آمریکا، یک منبر تبلیغاتی به نام «خانه هلیل» [نامی برگزیده شده در پیوند با خاخام «هلیل اول» از شناخته‌شده‌ترین خاخام‌های یهودی فعال در دوره «تتنائیم» در بابِل و مدرسه تفسیری معروف او] تاسیس کرده بودند. از همین رو مقابله با فعالیت آنها را در رأس برنامه کاری خود قرار دادیم و در عمل نیز توانستیم موفقیت‌های چشم‌گیری در این زمینه به‌دست آوریم. تشکیلات ما در بازه زمانی مشخص ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۰ از وزن زیادی برخوردار بود؛ دوره‌ای که همزمان با اوج‌گیری جنبش دانشجویی در اروپا بود. با فعالیت گسترده، به تقریب فضای دانشگاه‌های آمریکا زیر سیطره ما قرار گرفت تا آنجا که دانشجویان یهودی به ناچار نشست‌های خود را به‌صورت بسته و درون باشگاه‌های خود برگزار می‌کردند. میزگرد و مناظره‌های مختلف برگزار می‌کردیم و در صورت موفقیت در مناظره، درآمدی هم کسب می‌کردیم. همچنین تظاهرات سیاسی در جریان رویدادهای داخلی آمریکا یا رخدادهای منطقه برگزار می‌کردیم که به مساله فلسطین اختصاص داشت.

jaberiansari۱۹۶۹@gmail.com

p04 (3) copy