دیپلمات‌های بین‌المللی و اماراتی این هفته اظهار کردند؛ چالش‌های جنگ شهری اما این حمله را متوقف کرد و در میانه فعالیت‌های دیپلماتیکی که با هدف توقف جنگ داخلی در این کشور فقیر صورت می‌گرفت، امارات به‌طور موقت حملات خود را برای تصرف این شهر متوقف کرد. عملیات تصرف الحدیده اعتراضات دیپلماتیک بین‌المللی زیادی را بر سر نگرانی‌ها درخصوص امنیت ۶۰۰ هزار ساکن این شهر و خطر احتمال بروز اختلال در خطوط تامین ملزومات کمک‌های بشردوستانه ضروری برای هشت میلیون تن دیگر در یمن به‌دنبال داشت. سازمان ملل وضعیت یمن را بدترین فاجعه انسانی جهان دانسته است. ملزومات امدادی که به دریای سرخ وارد می‌شوند، ۷۰ درصد واردات این کشور را تشکیل می‌دهند که بیش از دوسوم جمعیت ۲۹ میلیون نفری آن به امدادهای بین‌المللی وابسته هستند. یکی از مقامات ارشد امارات اظهار کرد: توقف اقدامات نظامی با هدف ایجاد شانسی برای پیروزی مذاکرات سازمان ملل صورت گرفت. انور قرقاش، وزیر مشاور امورخارجه امارات این هفته در توییتر خود نوشت: ما کمپین خود را متوقف کردیم تا زمان کافی را در اختیار بررسی کامل این گزینه قرار دهیم. در ۶ سال گذشته، جنگ برای تسلط بر یمن یه یک جنگ نیابتی منطقه‌ای تبدیل شده است. از یک‌سو عربستان و امارات از عبدربه منصور هادی، رئیس‌جمهوری برکنار شده یمن حمایت می‌کنند و نیروهای نیابتی‌شان کنترل سواحل وسیع جنوب یمن را در دست دارند و از سوی دیگر، مخالفان آنان یعنی نیروهای انصارالله، الحدیده و صنعا را کنترل می‌کنند. این‌قدرت‌های خارجی در حال تجهیز و آموزش نیروهای نیابتی خود در یمن هستند و نیروهای ائتلاف عربی نیز به‌طور فعال در این جنگ حضور دارند.