گسترش فروش خودروهای الکتریکی در اروپا و آمریکای شمالی

بیش از پنج‌میلیون پلاگین در سراسر جهان طی پنج ماه اول سال خریداری شده که سالانه ۲۰درصد افزایشی بوده است. با‌این‌حال، چین با ۳۱درصد افزایش سالانه در دوره ژانویه تا مه و ۳۶درصد تنها در ماه مه، به عنوان محرک اصلی فروش برقی‌ها بوده است.در این گزارش آمده است که اروپا (اتحادیه اروپا به اضافه بریتانیا) تنها ۴درصد افزایش را به خود دیده‌اند، با‌این‌حال در ایالات متحده و کانادا خرید برقی‌ها ۵درصد رشد داشته است. علاوه بر این، بازار اروپا در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹درصد کاهش یافت، در‌حالی‌که ایالات متحده و کانادا حدود ۳درصد کاهش یافتند.به عبارت دیگر، بازار خودروهای پلاگین چین با بیش از ۵۰درصد سهم، بزرگ‌ترین و سریع‌ترین رشد را کرده است،  درحالی‌که بازارهای اروپا و آمریکای شمالی کوچک‌تر از چین هستند.