سعید موتمنی اظهار کرد: قیمت ۲۰۷ دنده‌ای سقف شیشه‌ای در روزهای اخیر از ۹۳۰میلیون تومان به ۷۵۰میلیون تومان و قیمت دنا اتوماتیک از یک‌میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان به ۹۳۰میلیون تومان کاهش یافته است. موتمنی بیان کرد: مهم‌ترین عامل اثرگذار بر بازار، عرضه است، بنابراین اگر عرضه خودرو افزایش یابد قیمت‌ها کاهش می‌یابد و اگر عرضه کم باشد قیمت‌ها افزایش می‌یابد. موتمنی در مورد قیمت خودروهای مونتاژی بیان کرد: قیمت خودروهای مونتاژی در شورای رقابت مصوب  و منتشر شد که بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد که قیمت مصوب برخی از خودروهای مونتاژی، نسبت به قیمت‌های قبلی عرضه خودروسازان خصوصی کاهش یافته است.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران درباره تاثیر اعلام قیمت‌های مصوب خودروهای مونتاژی بر بازار، گفت: از فردا تاثیر قیمت‌های مصوب خودروهای مونتاژی در بازار مشخص می‌شود. اما در مجموع طی روزهای گذشته و بعد از افزایش عرضه‌ها هم قیمت خودروهای تولید داخل و هم قیمت خودروهای مونتاژی کاهش یافته است و بعد از آغاز عرضه‌های گسترده تولیدات داخلی، قیمت خودروهای مونتاژی نیز بین ۲۰۰ تا ۴۰۰میلیون تومان کاهش یافته است. موتمنی بیان کرد: خریدار در بازار نیست بنابراین اگر عرضه‌ها زیاد باشد قطعا قیمت‌ها کاهشی خواهد بود. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران درباره تاثیر آغاز ثبت‌نام دور دوم طرح یکپارچه نیز بیان کرد: در این طرح‌ها فقط عرضه مهم است نه ثبنام. اگر عرضه‌ بیشتر خودرو به بازار انجام شود، قیمت‌ها کاهش می‌یاید. موتمنی بیان کرد: در مجموع با کاهش قیمت خودرو در بازار، قیمت خودروها به قیمت نیمه دوم اسفند ۱۴۰۱ رسیده است.