وی گفت: به خاطر ممنوعیت واردات خودرو در سال‌های اخیر، خودرو‌‌‌های خارجی مونتاژی داخل با قیمت‌هایی بالا عرضه می‌‌‌شوند. منطقی تاکید کرد: شورای رقابت این خودرو‌‌‌ها را از قیمت‌گذاری معاف دانسته بود، اما اخیرا سازمان حمایت به این موضوع ورود کرده تا آنها را تعیین‌تکلیف کند.اظهارات منطقی در شرایطی است که به تازگی شورای رقابت، خودروسازان خصوصی را انحصاری دانسته و به قیمت‌گذاری آنها ورود کرده است؛ سخنگوی شورای رقابت در این مورد گفت: شورای رقابت برنامه دارد فعالیت خودروسازان خصوصی را با هدف دقیقی پایش کند. باید قیمت‌ها طوری تعیین شود که امکان افزایش تولید فراهم و در نهایت شکاف قیمتی بین کارخانه و حاشیه بازار پایین بیاید. به گفته سخنگوی شورای رقابت، افزایش قیمتی در خصوص خودروسازان بخش خصوصی نخواهیم داشت، بلکه در برخی موارد کاهش قیمت هم داریم.