فراخوان 450 هزار هوندا

هوندا هیچ گزارشی مبنی بر مجروحیت یا مرگ ناشی از این موضوع دریافت نکرده با این حال، ۳۰۱ ادعای گارانتی در مورد کمربندهای ایمنی معیوب دریافت کرده است. این خودروساز در ژوئن ۲۰۱۹ تحقیق در مورد این موضوع را آغاز کرد و در نوامبر ۲۰۱۹ آزمایش های دوام را انجام داد. درهرحال، هوندا به بررسی کمربندهای ایمنی ادامه داد و اوایل این ماه تشخیص داد که نقصی وجود دارد و فراخوان را صادر کرد. هوندا از مالکان متضرر می‌خواهد خودروهای فراخوان‌شده خود را به نمایندگی مجاز ببرند. فروشنده بازرسی انجام می‌دهد و دکمه‌های باز کردن سگک کمربند ایمنی راننده و سرنشین جلو را حداقل تعویض می‌کند. فروشنده می‌تواند مجموعه سگک را بر اساس ارزیابی جایگزین کند. به گفته اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌ها، هوندا قبلا فروشندگان را از فراخوان مطلع کرده بود. اطلاع‌رسانی به مالکان از اواسط آوریل آغاز خواهد شد. مالکانی که قبلا هزینه این تعمیرات را پرداخت کرده‌اند، واجد شرایط دریافت بازپرداخت هستند.