سعید تاجیک با اشاره به ادامه تولید خودرو‌‌‌هایی مانند نیسان زامیاد یا بنز ۱۹۲۴ افزود: ایجاد تغییرات ظاهری در خودرو‌‌‌های قدیمی دلیلی بر این نمی‌شود که ما به خودرویی که آزمون ایمنی را پاس نمی‌‌‌کند، اجازه تولید دهیم. وی ادامه داد: آنچه امروز به عنوان استاندارد‌‌‌ها برای تولید خودرو در نظر گرفته می‌شود در واقع تعیین حداقل‌‌‌های کیفیت است؛ آنچه در استاندارد تعیین شده با آنچه انتظار مصرف‌کننده است تفاوت دارد و ما خودرو‌‌‌هایی داریم که استاندارد دارند، اما از نظر کیفی، مردم از آنها راضی نیستند.

تاجیک گفت: ارتقای استاندارد‌‌‌ها باعث می‌شود فناوری خودرو تغییر کند و به‌روزرسانی شود و ما اکنون در طراحی و تولید خودرو‌‌‌های جدید شاهد تغییرات خوبی از نظر ایمنی و کیفیت هستیم.

مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران افزود: برخی دیگر از خودرو‌‌‌های داخلی دارای استاندارد‌‌‌های بین‌المللی هستند و آزمون‌‌‌های مختلف برای آنها در کشور‌‌‌های اروپایی انجام شده است؛ در این دسته از خودرو‌‌‌ها برای هر ۵‌هزار دستگاه تولید، مجدد آزمون‌‌‌های استاندارد انجام می‌شود.  وی عنوان کرد: سازمان ملی استاندارد فرآیند کنترل اقلام فلزی و ورق‌‌‌های بدنه را آغاز کرده است؛ در گذشته ورق بدنه مورد بررسی قرار نمی‌‌‌گرفت و صرفا تمرکز بر این بود که خودرو از آزمون مورد نظر نمره قبولی بگیرد. تاجیک تاکید کرد: اینکه گاهی عنوان می‌شود بدنه خودرو با فشار دست فرو می‌رود دلیل بر این نیست که ورق بدنه مناسب نیست؛ این موضوع باید در مرکز آزمون بدنه مورد ارزیابی قرار بگیرد تا استحکام آن مشخص شود.