امید است به عنوان امین گروه صنعتی ایران‌خودرو ضمن رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و استفاده از اختیارات حاصل از اساسنامه شرکت، به همراه اعضای هیات‌مدیره با بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص در انجام صحیح مسوولیت‌های محوله اهتمام ورزیده و در پیشبرد اهداف گروه در آن واحد کوشش و جدیت را به عمل آورید.»

محمدزاده جانشین جواد توسلی‌مهر مدیرعامل فعلی گروه خودروسازی سایپا در شرکت ایران‌خودرودیزل شده است. محمدزاده پیش‌تر مدیرعامل شرکت صنعتی نیرو محرکه بود و قبل از آن نیز هدایت شرکت سایپادیزل را بر عهده داشت.