۳۸۹۰ همت اعتبار برای تحقق برنامه جهش تولید خراسان شمالی نیاز است

مرتضی بهزادفر در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان که امروز (۹ خرداد ماه) برگزار شد، اظهار کرد: امسال نرخ تورم سالانه استان برای اولین‌بار از متوسط کشوری پایین‌تر آمد و به ۳۶.۵ درصد رسید. متوسط کشوری ۳۷ درصد است.

وی درباره شاخص نیروی کار نیز بیان کرد: نرخ بیکاری سالانه این استان در سال گذشته ۷.۵ درصد بود که متوسط کشوری ۸.۱ درصد بوده و نرخ بیکاری خراسان شمالی از متوسط کشوری پایین‌تر است.

بهزادفر افزود: نرخ مشارکت اقتصادی در استان به ۴۴.۹ درصد رسید، این در حالی است که این نرخ در متوسط کشوری ۴۱.۳ درصد است.

وی با اشاره به شاخص‌های استانی محیط کسب و کار، ادامه داد: شاخص محیط کسب و کار استان ۵.۹۷ درصد بود و هرقدر این عدد به سوی عدد ۱۰ میل کند، نشان‌دهنده بدتر شدن محیط کسب و کار است.

او بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ عدد ۷.۹۸ درصد بود که این اعداد نشان‌دهنده آن است که محیط کسب و کار شرایط مناسبی را تجربه می‌کند.

وی از رشد ۸۲ درصدی اعتبارات پروژه‌های ملی در جدول پیوست قانون خبر داد و گفت: اعتبارات پروژه‌های ملی استان از ۱۰۰۰ میلیارد تومان به ۱۸۹۲ میلیارد تومان رسیده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالی اظهار کرد: اعتبارات تملک سرمایه‌ای نیز رشد ۳۱ درصدی داشته و به ۳۳۹ میلیارد تومان رسیده است. امسال نیز باید ۳۷۱۴ میلیارد تومان درآمد محقق شود.

احمد حسین‌زاده، سرپرست حوزه برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه استان نیز در ادامه این جلسه در ارتباط با سند تحقق شعار، بیان کرد: این سند با رویکرد مشارکت مردم تهیه و مصوب شد.

وی با بیان اینکه براساس مصوبه هیأت وزیران سند شعار سال سه قسمت اصلی دارد، گفت: شاخص کلان اقتصادی استان یکی از این سه قسمت است که می‌توان به ظرفیت روستانشینی، مشارکت سیاسی مردم، مخزن ارتباطی و عبوری استان و ... اشاره کرد.

حسین‌زاده افزود: هدفگذاری رشد اقتصادی قسمت دوم و زمینه مشارکت مردم بخش سوم مورد تاکید هیأت وزیران است که در بخش سوم می‌توان از ظرفیت خیران، نخبگان و ... استفاده کرد.