سند راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری بجنورد در کمیسیون برنامه و بودجه تصویب شد

دنیای اقتصاد-خراسان شمالی: جلسه فوق العاده کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد با حضور جمشید عین بیگی رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد، یوسف مغروری رئیس کمیسیون، اعضای کمیسیون، مولودی مدیر پروژه و نماینده شرکت مشاور ساپ، خانم  بابا دوست مدیر فنی و اجرائی شرکت مشاور ساپ،  نقیب قائم مقام شهردار،  شادکام معاون خدمات شهری،  حسن پور معاون معماری و شهرسازی، ارزمانی مدیر برنامه و بودجه و کارشناسان شهرداری بجنورد در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

 در این جلسه ادامه روند جمع بندی و ارائه سند راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری بجنورد در حوزه های مختلف مدیریت شهری با چشم انداز ۲۰ ساله توسط مشاوران شرکت مهندسین مشاور سبز اندیش پایش مورد بحث و تبادل نظر و بررسی و در پایان تصویب شد.