شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی رتبه دوم را کسب کرد

دنیای اقتصاد-خراسان شمالی: مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی با بیان این مطالب گفت: کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق یکی از کنفرانس های مهم و علمی در حوزه برق است که همه متخصصان و دانشگاهیان کشور آخرین دستاوردهای خود را به صورت مقاله ارائه می دهند.

 "حسن چاهی" افزود: پژوهشگران این شرکت نیز همگام با سایر دانشگاهیان و مراجع علمی، با ارائه ۱۱ مقاله در این کنفرانس شرکت کردند که از این تعداد، ۶ مقاله پذیرفته شد.

وی افزود: هم چنین در این کنفرانس تعداد ۱۷ کارگاه برگزار شد که از این میزان ۳ مورد از دستاوردهای علمی توسط پژوهشگران این شرکت ارائه گردید. 

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی در پایان با تاکید بر این که پژوهش می تواند راهگشای بسیاری از موانع در حوزه توسعه باشد، خاطر نشان کرد: شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی از همه جامعه علمی و دانشگاهی در استان برای تبادل علمی و پژوهشی استقبال می کند.

لازم به ذکر است بر اساس اعلام نتایج داوران کنفرانس، شرکت توزیع برق خراسان شمالی توانست رتبه دوم نرخ مقالات پذیرفته شده را بعد از استان تهران در کل کشور کسب کند.