سی ویژگی یک انسان با شخصیت
سی ویژگی یک انسان با شخصیت آخرین نوشتار دکتر محمود سریع‌القلم است که در ادامه سلسله مطالب ویژگی‌های سی گانه نوشته و برای انتشار در اختیار عصر ایران قرار داده است:

1- کسی نگران رفتار و گفتار او نیست. در ادب و امانتداری قابل پیش‌بینی است؛

2- اتومبیل خود را برای عابری که از خطوط عابر پیاده عبور می‌کند، کاملا متوقف می‌کند؛

3- چون وفای به عهد برای او جدی است، بعضا شب‌ها برای تحقق عهد، فکر کرده و خوابش نمی‌برد؛

4- روزانه 5 دقیقه برای خشکاندن حسادت در وجود خود، برنامه‌ریزی کرده است؛

5- بسیار بسیار بسیار بسیار انصاف دارد؛

6- آنقدر برای خود احترام قائل است که به کسی خیانت نمی‌کند؛

7- روزانه 10 دقیقه برای شناخت خود، برنامه‌ریزی کرده است؛

8- اگر حتی 5 دقیقه به جلسه‌ای دیر برسد، با پیامک به میزبان اطلاع می‌دهد؛

9- اطرافیان او از اینکه نقدی را مطرح کنند احساس آرامش و امنیت می‌کنند؛

10- برای نگاه کردن به شبنم روی گلبرگ یک گل، وقت می‌گذارد؛

11- دارای ثبات فکری است و به تناسب شرایط و مخاطب، افکار و مواضع خود را تغییر نمی‌دهد؛

12- انسان‌ها را به خوب و بد تقسیم نمی‌کند، بلکه ضعف‌ها و توانایی‌های آنها را در کنار هم می‌بیند؛

13- مخالفان فکری او، اخلاق او را تحسین می‌کنند؛

14- بیشتر با رفتار خود دیگران را تحت تاثیر قرار می‌دهد تا گفتار؛

15- ظرفیت و شجاعت گفتن این جمله را دارد: (1) افکار فلانی با من بسیار متفاوت است؛ ولی ذاتا فرد مودبی است؛

16- ظرفیت و شجاعت گفتن این جمله را دارد: (2) افکار فلانی با من بسیار متفاوت است ولی تابه‌حال ندیده‌ام که بدگویی و تخریب کند؛

17- ظرفیت و شجاعت گفتن این جمله را دارد: (3) افکار فلانی با من بسیار متفاوت است ولی ندیده‌ام که برای کسب موقعیت بهتر شغلی و مالی، چاپلوسی کسی را بکند؛

18- بسیار اعتماد به نفس دارد (1): چون دقیق و حقوقی صحبت می‌کند؛

19- بسیار اعتماد به نفس دارد (2): چون نیازی به متهم کردن کسی ندارد؛

20- بسیار اعتماد به نفس دارد (3): چون یک شغل بیشتر ندارد؛

21- بسیار اعتماد به نفس دارد (4): چون با درون خود زندگی می‌کند تا با قضاوت دیگران؛

22- بسیار اعتماد به نفس دارد (5): چون طولانی در منصبی نمی‌ماند؛

23- بسیار اعتماد به نفس دارد (6): نیازی به تزویر ندارد چون حد خود برای یک زندگی با تدبیر را می‌داند؛

24- بسیار اعتماد به نفس دارد (7): چون افکار و مواضع او ارتباطی به منابع مالی او ندارد؛

25- بسیار اعتماد به نفس دارد (8): چون نیازهای مالی او مرتبط به حوزه سیاست نیست؛

26- بسیار اعتماد به نفس دارد (9): نیازی به حذف دیگران ندارد چون دایره بازی و زندگی او بسیار وسیع است؛

27- بسیار اعتماد به نفس دارد (10): انحصاری رفتار نمی‌کند چون کره زمین را فقط یک نقطه در خلقت می‌داند؛

28- دروغ نمی‌گوید چون با راستگویی به همه منافع معقول خود دست یافته است؛

29- مساله شماره یک زندگی او، کار کردن و زحمت کشیدن است؛

30- بی‌نیازی در ذات و هویت اوست.