بخش دوم قانون بودجه۱۴۰۳ ابلاغ شد

محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری بخش دوم قانون بودجه کل کشور سال۱۴۰۳ را به همراه جداول آن به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد./ایرنا