مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی گفت: براساس مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی، ۲۰ درصد از منابع این صندوق با آورده ۵۰ درصد طرف ایرانی شریک سرمایه‌گذار خارجی به صورت تسهیلات پرداخت می‌شود.

سامان قاسمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد خبر وزیر اقتصاد مبنی بر اختصاص ۲۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران گفت: در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی در روز پنج‌شنبه گذشته مصوب شد ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اختصاص یابد. وی افزود: گرچه آیین‌نامه‌های اجرایی صندوق توسعه ملی باید توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تبیین شود، اما سازمان سرمایه‌گذاری خارجی پیشنهاد داد، همان گونه که در اساسنامه صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده، سرمایه‌گذاران خارجی نیز بتوانند از منابع این صندوق استفاده کنند و هر سرمایه‌گذار خارجی به میزان آورده خود بتواند به صورت وام و تسهیلات از منابع این صندوق استفاده کند.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی افزود: پیشنهاد شد سرمایه‌گذاران خارجی با آورده‌ای که همراه دارند، بتوانند از بانک‌های خارجی خود نیز وام دریافت کنند و در مقابل شریک ایرانی نیز مطابق آورده خود بتواند از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کند و در واقع این ۲۰ درصد منابع صندوق پشتوانه‌ای برای طرف‌های ایرانی سرمایه‌گذاران خارجی قرار می‌گیرد و به توسعه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران کمک می‌کند. وی تاکید کرد:‌ وام و تسهیلات صندوق توسعه ملی طبق اساسنامه به صورت ارزی پرداخت می‌شود و مشابه حساب ذخیره ارزی با آن رفتار می‌شود.

قاسمی افزود: اگر سرمایه‌گذار داخلی شریک با سرمایه‌گذار خارجی نتواند سهم مورد نیاز خود را بیاورد، با گرفتن وام و تسهیلات از صندوق توسعه ملی نسبت سهام خود را در سرمایه‌گذاری خارجی اضافه می‌کند.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرد: به عنوان مثال اگر سرمایه‌گذار خارجی ۵۰ میلیون دلار آورده نقدی و ۵۰ میلیون دلار وام خارجی از بانک خود بیاورد، طرف ایرانی نیز ۵۰ میلیون دلار آورده نقدی و ۵۰ میلیون دلار وام از صندوق توسعه ملی دریافت می‌کند و در مجموع یک پروژه سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون دلاری در کشور قابل اجرا خواهد بود. وی در پاسخ به این پرسش که از چه زمان منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات ارائه می‌شود، گفت: هر وقت هیات عامل و ارکان صندوق توسعه ملی مستقر شد، تسهیلات قابل دریافت خواهد بود.