روزنامه جوان تیتر یک خود را «برائت از «نصیری» دیگر دیر شده است!» برگزید و نوشت: شما اصلاح‌طلبان به صد دلیل روشن و آشکار از «فرصت نصیری» استفاده کردید. او را به دیدار خصوصی خاتمی بردید. تاج‌زاده در مرخصی، او را به شما‌ها سفارش کرد. به او تریبون دادید. او را «استاد و متفکر و نواندیش دینی» نامیدید. نمی‌توانید اکنون او را چنین بی‌رحمانه و خصمانه از خود برانید. او «ذات عینیت‌یافته» شماست. گمان می‌کرد نزد شما می‌تواند ارج و اجری پیدا کند.