نگاه منعطف دولت نسبت به انتخاب دومین روز تعطیلات

علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت گفت: متعاقب بارندگی‌های اخیر در افغانستان، بخشی از حقابه ایران با پیگیری‌های دولت طی روزهای اخیر، از سوی افغانستان پرداخت و وارد خاک ایران در منطقه جریکه سیستان شد. سخنگوی دولت در مورد افزایش تعطیلات کشور نیز گفت: پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی‌های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است. وی خاطرنشان کرد: نگاه دولت این است که درباره این تصمیم‌گیری منعطف‌تری داشته باشیم و متناسب با اقتضائات زمانی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم. پیشنهاد دولت این است که با افزایش تعطیلات هفته به دو روز انتخاب این روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخش‌های مختلف قرار گیرد. وی افزود: منتظریم این مصوبه در مجلس نهایی شود تا بتوانیم مقدمات اجرای آن را هم فراهم کنیم./ایسنا‌/ایلنا