مخبر در جلسه با هیات رئیسه اتاق بازرگانی چه گفت؟

محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه با هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، ‌معادن و کشاورزی ایران تعامل‌پذیری، اعتماد، دوری از دیوان سالاری، چابکی در تصمیم‌گیری و بهره‌گیری از تیم‌های کارشناسی حرفه‌ای اقتصادی را از مهم‌ترین ویژگی‌های بخش خصوصی برشمرد و تاکید کرد: هیچ گره اقتصادی در داخل کشور وجود ندارد که توسط مردم و فعالان اقتصادی قابل حل نباشد./ایسنا