هشدار زنگنه به تقابل‌ها در مجلس آینده‌

محسن زنگنه، نماینده تربت‌حیدریه در مجلس با تاکید بر اینکه مراقب باشیم مجلس آینده به محل تقابل دوقطبی‌‌‌های کاذب تبدیل نشود، گفت: اجازه نخواهیم داد تا مجلس آینده محل دعواهای بی‌حاصل سیاسی و بگو‌مگو‌های بی‌حاصل لیست‌های انتخاباتی باشد./ایسنا

 

درخواست تجدیدنظر در اختصاص ارز مسافرتی

محمدتقی نقدعلی در جلسه روز گذشته مجلس در تذکری گفت: اختصاص ارز مسافرتی تعبیر به ارزپاشی می‌شود آن هم در شرایطی که ما نیازمند ارز برای تامین کالاهای اساسی و دارو هستیم. با توجه به اینکه طبق نظر کارشناسان این کار هیچ‌گونه توجیه تخصصی نداشته، انتظار می‌رود که تجدیدنظر شود./ایسنا