روزنامه فرهیختگان نیز در گزارشی که جنجال به پا کرد؛ در مورد مادر دهه شصتی نوشت که تبلیغ‌کننده فرزندآوری با ۱۰فرزند بود، اما با فرزندانش از ایران مهاجرت کرد. این گزارش اما رسانه ملی را هدف قرار داد که چرا تبلیغ این مادر بلاگر را کرده است: «آقا یا خانمی که روی صندلی تصمیم‌گیری برای رسانه نشسته‌ای!

چندتا بلاگر دیگر باید در قاب تلویزیون رسمیت بگیرند، اما چون به خلوت می‌‌روند آن کار دیگر را کنند یا حتی بعد از مدتی در مقابلت هم روی دیگری نشان بدهند تا شما متوجه شوید که بلاگر، بلاگر است و کارش همین است، این شما هستی که باید بتوانی «ته» سوژه را دربیاوری و پشت صحنه بلاگری کردن حتی با تم ایدئولوژی و سیاست نظام را ببینی، که اگر نبینی با هر خطای بلاگر، این اعتبار خودت و رسانه‌ات است که دارد ذره‌به‌ذره از لای انگشتانت می‌ریزد و از بین می‌رود.»

 روزنامه کیهان اما در گزارشی به مساله اخراج رژیم صهیونیستی از کمیسیون مقام زن پرداخت و آن را یک مطالبه جهانی عنوان کرد. روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «کالبدشکافی انتخابات» به تحلیل پیامدهای اجتماعی انتخابات پرداخت و آورد: «نتایج نظرسنجی‌ها برای فهم واقعی از جامعه است. این امر در مورد مرجعیت صداوسیما، اعتماد، سرمایه اجتماعی و همچنین سایر موارد می‌تواند قابل تعمیم باشد. پیامد دوم، صورت‌بندی جدید در جریان راست سنتی، اصولگرایی و نواصولگرایی است. این جریان دچار تحولات اساسی شده و تداوم خواهد یافت. به دلیل حضور تقریبا همیشگی این جریان در بخش‌های مهم حاکمیتی و قوام یافتن تسلط ایشان بر نهادهای قانون‌گذار و دولت، تاثیر این تحولات را حائز اهمیت می‌کند.»