اصولگرایان دو‌فراکسیونی می‌شوند

غلامرضا نوری‌قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس و منتخب مردم در مجلس دوازدهم گفت:  پیش‌بینی‌‌‌ام این است که اصولگرایان در مجلس دوازدهم به دو دسته تقسیم می‌‌‌شوند و آنها از منظر سلیقه سیاسی در یک فراکسیون نبوده و در دو فراکسیون خواهند بود؛ در این صورت مجلس دوازدهم سه فراکسیون دارد که وزن عددی آنها به یکدیگر نزدیک است و ما یکدستی مجلس یازدهم را نخواهیم داشت./ایسنا

 

توصیه مشاور عالی فرمانده کل قوا به توسعه عمق دفاع استراتژیک

سردار صفوی، مشاور عالی فرمانده کل قوا گفت: عمق دفاع استراتژیک ما دریای مدیترانه و اقیانوس هند است. ما از ایران باید ۵ هزار کیلومتر عمق دفاع استراتژیک خود را توسعه دهیم. نیروهای دریایی و هوا و فضای سپاه باید بر این نقاط متمرکز شوند؛ چراکه جنگ‌‌‌های آتی دریاپایه و هواپایه است./ایسنا