تکذیب صدور قرار وثیقه برای تتلو

اخبار منتشر شده در فضای مجازی در رابطه با صدور قرار وثیقه برای تتلو صحت ندارد و تحقیقات در مورد این فرد و پرونده وی در جریان است./میزان