با قدردانی ازدو دهه همراهی خوانندگان وفادار، اقتصاددانان،صاحب‌نظران، پژوهشگران و همه دغدغه مندان بالندگی اقتصاد ملی که طی سال‌های گذشته همراه،راهنما ، منتقد یا مشوق ما بوده‌اند، در سالروز انتشار نخستین شماره روزنامه، ضمن تاکید بر حفظ اصول و مبانی تعیین‌کننده مشی و محتوای «دنیای‌اقتصاد» به اطلاع می رسانیم با هدف تسهیل دسترسی و تمرکز خوانندگان بر خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های عرضه‌شده و نیز افزایش جاذبه بصری روزنامه تغییراتی در طراحی صفحات انجام داده‌ایم.

چنان‌که ملاحظه می‌کنید بازنگری و تغییرات در صفحات داخلی که به آرامی و به تدریج در هفته‌های اخبر اعمال شد، بسیار چشمگیر و ملموس است؛ اما به منظورحفظ ارتباط بصری خوانندگان قدیمی با صفحه اول روزنامه، این صفحه با کمترین تغییرات مواجه شده است.

امیدواریم این تغییرات که در یک بازه زمانی طولانی طراحی شده و به اجرا درآمده است، رضایت خاطر مخاطبان را فراهم کند.