مجلس آماده اصلاح قوانین مرتبط با اتباع خارجی‌

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به اظهارات وزیر کشور درباره نقص در حوزه قوانین مرتبط با مهاجران، از آمادگی نمایندگان برای اصلاح قانون سامان‌دهی اتباع خارجی به قید فوریت خبر داد. محسن پیرهادی در واکنش به توییت اخیر احمد وحیدی، وزیر کشور که گفته بود ما قوانین بازدارنده‌‌‌ای برای جلوگیری از بازگشت مجدد اتباع غیر‌قانونی نداریم. باید این مساله حل شود و این کار نیاز به قانون دارد، از عزم جدی مجلس برای سامان‌دهی اتباع خبر داد. پیرهادی در حساب کاربری‌اش در شبکه «ایکس» نوشت: چنانچه دولت در خصوص اصلاح یا تایید متن فعلی تسریع کند، مجلس به قید فوریت کار را پیش می‌‌‌برد./الف