احضار مدیر‌مسوول یک روزنامه در پی انتشار یک نظرسنجی

​مرکز رسانه قوه‌قضائیه اعلام کرد: در پی انتشار نظرسنجی‌ای در مورد یکی از آسیب‌های اجتماعی، مدیر مسوول یک روزنامه برای ارائه اسناد و مدارک و توضیحات در مورد سندیت و مرجع‌ نظرسنجی احضار شد. این گزارش حاکی است در پی این احضار و پیش از حضور مدیرمسوول این روزنامه به مرجع قضایی جهت پاسخگویی در مورد اسناد نظرسنجی ادعا شده، مطلب مورد اشاره از وب‌سایت این رسانه حذف شده است./جماران