تحقیر متهمان؛ ممنوع‌

علی القاصی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در حوزه کشف و تعقیب جرائم، انجام تحقیقات و صدور قرارهای تامین از جمله بازداشت موقت و قرارهای منتهی به بازداشت نباید حقی از متهم تضییع شود، گفت: اقداماتی که ممکن است موجب تحقیر متهمان و تخفیف وجهه فردی و اجتماعی شخص شود مورد پذیرش قانون نیست و باید از انجام آن اجتناب شود./ایرنا

 

  تک‌برگی شدن سند ازدواج

روز گذشته اولین سند ازدواج الکترونیک صادر و به یک زوج ایرانی تحول داده شد. به گفته صادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از ثبت ازدواج در دفاتر ازدواج، فایل یا لینکی در اختیار زوجین قرار می‌گیرد که با مراجعه به آن، محتوای سند ازدواج قابل رؤیت است. خروجی این سند به‌‌‌صورت کاغذ A ۴ تک‌‌‌برگی بوده و دارای کد شناسه یکتاست./ایسنا‌/میزان