لقمان الفیلی گفت: تحریم‌هایی که علیه ایران تحمیل شده،‌ بخشی از تنش منطقه است و ضرورت دارد تا شهروندان تحت محاصره قرار نگیرند و ما برای کاهش تنش همکاری خواهیم کرد. او که با الفرات گفت‌وگو می‌کرد، افزود: پیام سفر منطقه‌ای رئیس‌جمهوری (برهم صالح)،‌ این است که حاکمیت ما باید موردتوجه قرار گیرد، اغلب کشورها به ما پیام واضحی دادند مبنی بر اینکه قدرت عراق، قدرت آنهاست (قدرتمندی و توانمندی عراق را توانمندی و قدرت خود می‌دانند.)

الفیلی اظهار داشت: سفر ما به ایران پیش از رفتن به عربستان،‌ بیانگر قدرت ماست و هیچ‌کس از آن خرده نگرفته و ناراحت نشده، این مساله فنی است و هر سفری به ملزوماتی نیاز دارد و سفر ما به تمام کشورهایی که رفتیم، رسمی بود. او همچنین گفت: سفر ما سریع بود تا مسائلی به پایان برسد، این سفر پروتکلی نبود، ما با قدرت مثبت بودن پیام‌ها با این عنوان که عراق خود را بازیافته و همه باید برای کاهش تنش در منطقه تلاش کنند، غافلگیر شدیم.