به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، روحانی تاکید کرد: زندگی در دنیای امروز بدون ارتباطات، سخت، مشکل و غیرممکن است. از سوی دیگر در برابر خواست دنیا تسلیم بودن نیز صحیح نیست که هرچه آنها می‌گویند بخواهیم اجرا کنیم. رئیس‌جمهوری انتخاب یک راه میانه، درست و منتهی به نتیجه را مورد نظر برای رسیدن به اهداف در کشور خواند و گفت: البته ممکن است ساختار حکومت ما به گونه‌ای باشد که برای انجام بسیاری از کارها نیاز باشد با دیگران هماهنگی صورت گیرد، چرا که ما در گذشته در یک نظام دیکتاتوری زندگی می‌کردیم و پس از انقلاب در نگارش قانون اساسی به گونه‌ای آن را نوشتیم که موجب گره زدن هر نهاد به نهاد دیگر شد. در حالی که از یک بعد، این کار انجام امور را بسیار سخت و دشوار می‌کند.

روحانی با تاکید بر اینکه موافق استقلال قوا هستیم، اما معتقدیم نباید قوا جزیره‌های جدا از هم باشند، گفت: استقلال قوا باید با تعامل و همکاری شکل بگیرد.رئیس‌جمهور دربخش دیگری ازسخنانش گفت: در طول ۵ سال گذشته به اندازه افزایش میزان تورم و حتی بیش از آن به دریافتی همه حقوق بگیران و مستمری‌بگیران اضافه شده است و این در حالی است که در گذشته سال‌هایی که تورم ۲۵درصد افزایش یافت، حقوق‌ها ۱۰ درصد افزوده می‌شد، اما در طول این سال‌ها اضافه شدن حقوق هیچ‌گاه کمتر از نرخ تورم نبوده است و این یک نوع عدالت اجتماعی است که با آن مواجه هستیم. روحانی گفت: از صدا و سیما، منابر و همه کسانی که تریبون در اختیار دارند، انتظار است که در کنار نقد، واقعیت‌ها را نیز برای مردم به نمایش بگذارند و برای نقایصی که می‌بینند و بیان می‌کنند نیز راه‌حل ارائه دهند. روحانی در ادامه سخنانش بااشاره به خروج آمریکا ازبرجام گفت: توجه داشته باشید که شرایطی که امروز در آمریکا وجود دارد نیز دائمی نبوده و معلوم نیست که در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره و دیگر انتخابات پیش‌رو در این کشور، چه اتفاقی بیفتد. در هر حال باید مسائل را با تدبیر پیگیری و حل و فصل کنیم. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهوری دربخش دیگری از سخنانش گفت: کاش روحانیتی که در ابتدای انقلاب آستین بالا زده و بار مسوولیت اداره کشور را بر عهده گرفت و بحق و صحیح وارد متن سیاست شد، امروز وارد جناح‌بندی‌ها و گروه‌بندی سیاسی نشده بود. اما واقعیت موضوع آن است که امروز روحانیت وارد جناح‌بندی‌ها شده و بابت این ورود نیز هزینه‌های زیادی پرداخته که این، اشتباه و بی‌نتیجه است.