اگر منظور این است که اتهام این فرد جاسوسی نیست حتما غلط است، اگر هم فردی که اتهام جاسوس بر او هست وزارت اطلاعات بگوید هست یا نیست غلط است. وزارت اطلاعات می‌تواند بگوید براساس اسناد و مدارک از نظر من فلانی متهم به جاسوسی است یا نیست؛ اما نمی‌تواند بگوید از نظر من جاسوس است، چون زمانی می‌تواند این را بگوید که ثابت شده باشد. به گزارش «ایسنا» وی تصریح کرد: در مورد دری‌اصفهانی دادگاه این فرد را محکوم کرده و تجدید نظر هم حکم را تایید کرده و با حضور وکیل هم رسیدگی شده، بنابراین ایشان از نظر دادگاه جرمش ثابت و حکمش قطعی است. مرجع اصلی در این خصوص قوه‌قضائیه است و اینکه می‌گویند حکم حداقلی بوده است بیخود می‌گویند. احکامی که صادر می‌شود درخصوص این اتهام بین ٥ تا ١٠ سال است و قاضی براساس تشخیصی که می‌دهد حکم می‌کند و حداقلی نیست. الان ایشان به‌عنوان جاسوس در زندان است و نمی‌دانم که درخواست اعاده دادرسی داده است یا نه. البته اگر درخواست بدهد بررسی می‌شود.

درخواست مرتضوی برای اعاده دادرسی

وی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه اعاده دادرسی سعید مرتضوی تایید شده است، گفت: هر کسی که درخواست اعاده دادرسی کرده باشد ثبت و بررسی می‌شود. سعید مرتضوی هم درخواست اعاده دادرسی کرده و ثبت شده است، اما هنوز نتیجه آن مشخص نیست. وی درباره آخرین وضعیت بقایی گفت: وی در حال تحمل کیفر در زندان است و هر وقت نیازی به اقدامات درمانی داشته باشد انجام می‌شود. اگر هر مقداری که نیاز است نه‌تنها وی بلکه هر زندانی اگر در داخل زندان باید انجام شود در داخل و اگر باید در خارج از زندان و به بیمارستان برود، انجام می‌شود.