گروه خبر: به‌دنبال پیشنهاد جایگزینی تعطیلات جمعه و شنبه به جای پنج‌شنبه و جمعه از سوی کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی و بررسی آن از سوی دولت، سایت آفتاب در یک نظرسنجی با عنوان اینکه «با تعطیل‌شدن روزهای جمعه و شنبه به‌جای روزهای پنج‌شنبه و جمعه به‌عنوان تعطیلات پایان هفته موافقید؟» از کاربران نظرخواهی کرده است. بر این اساس به موجب آخرین نتیجه این نظرسنجی، تاکنون ۳۴/۸۴ درصد از کاربران با شرکت در این نظرسنجی با جایگزینی تعطیلات موافقت کرده‌اند.