• ‌دوگانگی‌اندیشه توسعه و پیشرفت

    مساله توسعه و پیشرفت در ‌ایران با طرح پرسش از عقب‌ماندگی آغاز شد. ‌این پرسش در گذشته نیز مطرح بود، اما ظهور قاجاریه در ‌ایران و مصادف بودن آن با آغاز انقلاب صنعتی در غرب و جذابیت‌های بی‌نظیری که غرب در عرصه‌های مادی به‌دست آورده بود، شکل ‌این پرسش را تغییر داد. آنچه مسلم است، در دوران قاجاریه به‌ دلایلی از جمله افزایش اهمیت ‌ایران برای غرب و بالعکس و جذابیت غرب برای ‌ایران، شاهد گسترش ارتباط‌ ایران و غرب هستیم.
  • افغانستان مصرفی، افغانستان صادراتی

    علی شیر شهیر - كابل: «سال ۱۹۵۲ بود. افغانستان هنوز یک حکومت پادشاهی داشت و ظاهرشاه کارشناسان خارجی، از جمله مهندسان آمریکایی و متخصصان صنعت ساختمان را استخدام کرده بود تا بعد از پایان جنگ جهانی دوم افغانستانی نو را بسازند. ظاهرشاه با کمک جامعه جهانی تلاش کرد که افغانستان مصرفی را به‌افغانستان صادراتی تبدیل کند. با این وجود او کشاورزی را رونق داد و میزان محصول حتی در مواقع خشکسالی بیش از مصرف شد.کشاورزان هزاران تن محصول پنبه‌صادر کردند و از این طریق درآمد نقدی به‌دست آوردند.»

پربازدیدهای سایت خوان

بیشتر