مشخصات خطوط انتقال گاز سراسری و اصلی شرکت ملی گاز ایران عبارتند از:
• خط لوله سراسری اول در اقطار ۴۲ و ۴۰ اینچ به طول ۱۱۰۳ کیلومتر و با ظرفیت ۴۶ و ۳۲ میلیون متر مکعب در روز که مسیر آن بید بلند- آستارا است و ۱۰ ایستگاه تقویت فشار وظیفه تقویت گاز در جریان این خط لوله را بر عهده دارند.

• خط لوله سراسری دوم به قطر 56 اینچ و طول 1039 کیلومتر با ظرفیت 80 میلیون متر مکعب در روز که مسیر آن کنگان- قزوین است و 8 ایستگاه تقویت فشار وظیفه تقویت گاز در جریان این خط لوله را بر عهده دارند.
• خط لوله سراسری سوم به قطر ۵۶ اینچ و طول ۱۲۶۷ کیلومتر با ظرفیت ۹۰ میلیون متر مکعب در روز که مسیر آن عسلویه- کنگان- ساوه - رشت است و ۹ ایستگاه تقویت فشار وظیفه تقویت گاز در جریان این خط لوله را بر عهده دارند.
• خط لوله سراسری چهارم به قطر 56 اینچ و طول 1145 کیلومتر با ظرفیت 110 میلیون متر مکعب در روز که مسیر آن عسلویه- پارسیان- نیزار- ساوه است و 10 ایستگاه تقویت فشار وظیفه تقویت گاز در جریان این خط لوله را بر عهده دارند.


• خط لوله سراسری پنجم به قطر 56 اینچ و طول 504 کیلومتر با ظرفیت 95 میلیون متر مکعب در روز که مسیر آن عسلویه- آغاجاری است و 5 ایستگاه تقویت فشار وظیفه تقویت گاز در جریان این خط لوله را بر عهده دارند.
• خط لوله سراسری ششم به قطر ۵۶ اینچ و طول ۶۱۰ کیلومتر و با ظرفیت ۱۱۰ میلیون متر مکعب در روز که مسیر آن عسلویه- بید بلند- اهواز است که ۵ ایستگاه تقویت فشار وظیفه تقویت گاز در جریان این خط لوله را بر عهده دارند.
• خط لوله سراسری هفتم به قطر 56 اینچ و طول 902 کیلومتر به ظرفیت 110 میلیون متر مکعب در روز که مسیر آن عسلویه- سرخون- ایرانشهر تعریف شده و در حال حاضر 2 ایستگاه تقویت فشار وظیفه تقویت گاز در جریان این خط لوله را بر عهده دارند و در صورت نهایی شدن طرح صادرات گاز به هند و پاکستان، به 9 ایستگاه نیز خواهد رسید.
• خط لوله سراسری هشتم به قطر ۵۶ اینچ و طول ۱۰۵۰ کیلومتر با ظرفیت ۱۱۰ میلیون متر مکعب در روز که مسیر آن عسلویه- پارسیان - نائین- تهران است و ۱۰ ایستگاه تقویت فشار وظیفه تقویت گاز در جریان این خط لوله را بر عهده دارند.


• خط لوله سراسری نهم به قطر ۵۶ اینچ و طول ۱۸۶۳ کیلومتر با ظرفیت ۱۱۰میلیون متر مکعب در روز که مسیر آن عسلویه - اهواز- دهگلان- بازرگان است و ۱۷ ایستگاه تقویت فشار وظیفه تقویت گاز در جریان این خط لوله را بر عهده خواهند داشت.
• خط لوله سراسری دهم(لوپ) به قطر 56 اینچ و طول632 کیلومتر با ظرفیت 70 میلیون متر مکعب در روز که مسیر آن کنگان- پتاوه- اصفهان است و 3 ایستگاه تقویت فشار وظیفه تقویت گاز در جریان این خط لوله را بر عهده دارند.
• خط لوله سوم آذربایجان در اقطار ۴۸ و۴۰ اینچ به طول ۴۷۰ کیلومتر با ظرفیت ۵۰ و ۴۰ میلیون متر مکعب در روز که مسیر آن ساوه- همدان- بیجار- تکاب- میاندوآب است و ۳ ایستگاه تقویت فشار وظیفه تقویت گاز در جریان این خط لوله را بر عهده دارند.


• خط لوله دوم شمال و شمال شرق در اقطار ۴۸ و ۴۲ اینچ و طول ۹۰۵ کیلومتر با ظرفیت ۵۰ و ۳۰ میلیون متر مکعب در روز که مسیر آن تهران- سمنان- دامغان- میامی- سبزوار- سنگ بست است و ۳ ایستگاه تقویت فشار وظیفه تقویت گاز در جریان این خط لوله را بر عهده خواهند داشت. ادامه این خط از سنگ بست تا پالایشگاه شهید هاشمی نژاد به طول ۱۲۰ کیلومتر و قطر ۴۸ اینچ در حال احداث است. با تکمیل این خط امکان ترانزیت گاز میدان دولت آباد ترکمنستان فراهم می شود.