گروه بورس- هدیه لطفی: همگرایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با نوسانات موجود در بازار در عملکرد یک ماه اخیر به وضوح نمایان است به‌طوری‌که این نهادهای مالی طی یک ماه گذشته همگام با التهاب موجود در بازار سرمایه به تحرک پرداخته که ثبت زیان‌های بعضا بیشتر از نوسان منفی شاخص کل، بازگشت رونقی دوباره به این گروه را به تاخیر انداخته است.

بررسی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دوره یک ماهه منتهی به 27 آبان ماه حکایت از برتری 16 صندوق‌ از شاخص کل بازار دارد، که از این تعداد تنها 13 صندوق با بازدهی مثبت، دو صندوق با بازدهی منفی و صندوق ارزش کاوان آینده نیز بدون تغییر بودند. بر این اساس صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایستایس و راهنما با ثبت بازدهی 2/ 4 درصدی به‌طور مشترک در صدر 90 صندوق دیگر قرار گرفتند؛ صندوق‌های بانک اقتصاد نوین، سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر و نیکوکاری دانشگاه تهران نیز با ثبت بازدهی بیش از یک درصدی به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در این میان 8 صندوق دیگر از جمله کارگزاری بانک کشاورزی، یکم دانا، آپادانا و بانک دی از جمله صندوق‌هایی بودند که عملکردی مثبت در این دوره داشتند. دو صندوق نوین پایدار و رضوی نیز هر چند بازدهی منفی را به نمایش گذاشتند اما عملکردی برتر از شاخص کل بورس داشتند؛ در یک ماه اخیر بازدهی بورس به 4/ 0 درصد زیان رسیده است. به این ترتیب 75 صندوق در رتبه‌های بعد از شاخص قرار گرفتند که در این میان 60 صندوق از جمله امید توسعه، اندیشه خبرگان سهام، تدبیرگران آینده، شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه، ذوب آهن، بذرامید آفرین، معین بهگزین و سهم آشنا با زیان کمتر از 5 درصدی و مابقی با نوسان در محدوده منفی 5 تا 10 درصد بودند. در دوره یادشده صندوق‌ نیکی گستران با ثبت زیان 10 درصدی و در ادامه صندوق‌های فارابی و یکم سهام گستران شرق با زیان 9 و 1/ 9 درصدی به‌عنوان کم‌بازده‌ترین صندوق شناخته شدند. اما وضعیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در یکسال اخیر به مراتب نامطلوب تر بود به‌طوری که در این مدت نه تنها صندوق‌های مزبور نتوانستند ضررهای موجود در پرتفولیوی خود را جبران کنند، بلکه مراجعات سرمایه گذاران برای ابطال واحدهای صندوق های سرمایه گذاری بیشتر شده و در نهایت به زیان 96 درصد از کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در یک سال اخیرمنجر شده است.


به دنبال افت ۶/ ۱۶ درصدی شاخص بورس در یک سال اخیر( تا پایان ۲۷آبان ماه ۹۴)، بیش از ۹۷ درصد از صندوق های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه نیز با زیان روبه‌رو شدند؛ در این مدت ۸۵ صندوق مشترک سرمایه‌گذاری بیشتر از یک سال عمر داشته‌اند که با بررسی بازدهی صندوق های مزبور مشاهده می‌شود تنها دو صندوق از آنها با بازدهی مثبت همراه شده‌اند که در این میان صندوق زرین پارسیان با بهترین عملکرد نسبت به سایر صندوق‌ها با بازدهی مثبت ۷/ ۲۱ درصدی همراه بوده و به‌عنوان برترین صندوق و با اختلاف ۱۸ درصدی از دیگر صندوق مثبت در این دوره قرار گرفت؛ صندوق سرمایه‌گذاری یکم آبان با ثبت بازدهی مثبت ۷/ ۳ درصدی به‌عنوان دیگر صندوق مثبت در این دوره شناخته شد. بر این اساس صندوق های پیشتاز، پیشرو، امید توسعه، رشد سامان، توسعه ممتاز، بانک مسکن و تدبیرگران آینده دیگر صندوق هایی بودند که با زیان کمتر از ۱۰درصدی روبه رو شدند؛ این در حالی است که ۴۰ صندوق سرمایه‌گذاری هرچند با زیان اما عملکردی بهتر از شاخص بورس بر جای گذاشتند که در این میان می‌توان به صندوق‌های کاریزما، صندوق نیکوکاری رفاه کودک، خاورمیانه، سپهرآتی، پویا و پیشگام اشاره کرد. اما زیان صندوق‌های مشترک رضوی، صندوق ارزش کاوان آینده، سپهر کاریزما، شاخصی کارآفرین، یکم دانا، صبا، کارگزاری بانک صادرات، مشترک گنجینه مهر، فیروزه و پارس گستردر مقایسه با عملکرد شاخص بورس بیشتر بود که به نوسان منفی در محدوده ۱۷ تا ۲۰ درصدی این نهادهای مالی ختم شد. جالب اینجاست که در حالی ۳۵ صندوق زیان بیش از ۲۰ درصد را در کارنامه یکساله خود به ثبت رسانده‌اند که سرمایه‌گذاران این صندوق‌ها حتی از نرخ سود یکساله سپرده‌های بانکی که حداقل ۲۰ درصد بوده، محروم مانده و حتی با ذوب سرمایه خود نیز مواجه شده‌اند؛ بورسیران، سهم آشنا، حافظ، ارگ، توسعه ملی، فام و صنعت و معدن از جمله صندوق‌های مزبور بودند.


رکوردشکنی در محدوده منفی