جزئیات واریز سود سهامداران در هفته چهارم اردیبهشت حاکی از آن است که ۱۳ناشر سود جاری، سنواتی و حق‌تقدم یک‌میلیون و ۷۰۶‌هزار و ۵۲۹ سهامدار را که شامل ۵۳۲‌میلیارد و ۹۶۶‌میلیون‌تومان می‌شود به‌حساب سجامی سرمایه‌گذاران واریز کردند. در هفته چهارم اردیبهشت امسال، ۸ شرکت «سیمان‌‌‌‌‌ مازندران، عمران ‌‌‌‌‌و توسعه‌‌‌‌‌ فارس، بین‌المللی‌‌‌‌‌ محصولات‌‌‌‌‌ پارس، تولید مواد اولیه ‌‌‌‌‌الیاف ‌‌‌‌‌مصنوعی، قند نقش‌‌‌‌‌‌جهان، سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌ ملی‌‌‌‌‌ ایران، توسعه‌‌‌‌‌ سرمایه‌‌‌‌‌ و صنعت ‌‌‌‌‌غدیر، ایرانیت» سود جاری ۱۳۸‌هزار و ۲۱۱ سهامدار که شامل ۴۹۱‌میلیارد و ۹۰۹‌میلیون‌تومان می‌شود، به‌حساب آنها واریز شد.

همچنین‌ در این بازه زمانی، ۵ ناشر «بیمه‌‌‌‌‌ زندگی ‌‌‌‌‌خاورمیانه، تامین سرمایه ‌‌‌‌‌امین، بانک‌‌‌‌‌ کارآفرین، مخابرات‌‌‌‌‌ ایران، کشت‌‌‌‌‌ و دامداری ‌‌‌‌‌فکا» سود سنواتی و حق‌تقدم یک‌میلیون و ۵۶۸‌هزار و ۳۱۸ سهامدار که شامل ۴۱‌میلیارد و ۵۶‌میلیون‌تومان می‌شود را توسط سمات پرداخت کردند.