بررسی‌های بیشتر منجر به شناسایی و تهیه لیستی ۵۰۰‌نفره شد و در نهایت لیستی ۴۰نفره مشکوک به اطلاعات نهانی به دست آمد. معاون نظارت بر بورس‌ها ادامه داد: تخلف افراد خاطی باید در دادگاه قطعی شود و در این خصوص لیست مظنونین نیز ارائه شده است. قادر معصومی، مدیر نظارت بر بورس‌ها، در زمینه موضوع مذکور گفت: مجموع اقداماتی انجام شده و بررسی‌های لازم در خصوص اتفاقات ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال گذشته صورت گرفته است. در این زمینه اقداماتی مانند شناسایی آی‌پی نهاد ریاست‌جمهوری و سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهایی که در این تصمیم‌گیری دخیل بودند، تهیه گزارش ماتریسی از معامله مجموعه وزارتخانه و سایر نهادهای دولتی مرتبط با مصوبه نرخ خوراک و انجام مکاتبه در خصوص اخذ فهرست کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با مصوبه مذکور انجام شده است.

همچنین در این زمینه ۱۶ فقره مکاتبه با نهادهای دولتی که ظن اطلاع از مصوبه مذکور را داشتند و با کد شخص حقوقی یا اشخاص حقیقی مرتبط معاملاتی را انجام دادند نیز بررسی شده است. مدیر نظارت بر بورس‌ها افزود: در رسیدگی‌ها صرفا دو روز ۱۷ و ۱۸اردیبشهت‌ماه بررسی نشده و ۱۰ روز جلوتر و ۱۰ روز عقب‌تر تمام فروش سهام بازار بررسی شده و پیرامون این موضوع ۱۲ شاخص برای شناسایی کدها در نظر گرفته شده است. در این نشست جوانمردی، معاونت حقوقی سازمان بورس، نیز افزود: در خصوص رخدادهای ۱۷و ۱۸اردیبهشت‌ماه استعلام‌هایی از دادستانی انجام شده است. درواقع از روز ۱۷اردیبهشت‌ماه که ریزش بازار در سال ۱۴۰۲ آغاز شد، تحقیقات گسترده توسط مقامات قضایی صورت گرفت. باید اظهار کرد که این پرونده ابعاد مختلفی دارد و پیگیری‌های لازم و مربوطه نیز همچنان در حال انجام است.