عملکرد هفتگی بازار سهام زیر ذره‌بین

هفته معاملاتی منتهی به ۲۹ آذر در حالی به انتها رسید که تعداد سهامداران فعال در بورس و فرابورس، اعم از حقیقی و حقوقی برای دومین هفته متوالی کاهش یافتند، به‌طوری‌که در هفته یادشده تعداد سهامداران فعال حقیقی به ۳۴۵‌هزار و ۲۷ کد کاهش‌یافته و تعداد سهامداران حقوقی فعال به ۱۴۶۴کد افزایش‌یافت که برآیند این افزایش و کاهش‌ها در نهایت باعث شد تا مجموع تعداد سهامداران فعال بازار سهام در این هفته به ۳۴۶‌هزار و ۴۹۱ کد کاهش یابد که نسبت به هفته معاملاتی ماقبل (هفته منتهی به ۲۲آذر)، تعداد ۱۲‌هزار و ۶۳۲ کد معادل ۳.۵‌‌درصد کمتر است.

همچنین بررسی آمارهای منتشرشده توسط سازمان بورس و اوراق‌بهادار نشان می‌دهد که علاوه‌بر تعداد سهامداران فعال، ارزش معاملات خرد سهام و حق‌تقدم نیز در هفته یادشده کاهش یافته‌است، به‌طوری‌که در هفته منتهی به ۲۹ آذر ارزش معاملات خرد به ۲۰‌هزار و ۶۷۳‌میلیارد‌تومان کاهش یافت که از این میزان ۱۴‌هزار و ۱۳۳‌میلیارد‌ تومان مربوط به بورس اوراق‌بهادار تهران و ۶‌هزار و ۵۴۰‌میلیارد‌تومان سهم فرابورس ایران بوده‌است؛ این در حالی است که مجموع ارزش معاملات خرد در هفته ماقبل در سطح ۲۴۳‌هزار و ۲۵۴‌میلیارد‌ تومان قرارگرفته بود.

اما برخلاف دو شاخص ذکر شده، وضعیت ارزش معاملات خرد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله یا‌ETF‌ها متفاوت بود؛ درحالی‌که در هفته معاملاتی منتهی به ۲۲ آذر ارزش معاملات خرد در ETF‌ها کاهش یافت و در سطح ۲۴‌هزار و ۹۵‌میلیارد‌تومان قرارگرفت، در هفته گذشته این مقدار در حدود ۵.۶‌درصد افزایش یافت و در محدوده ۲۵‌هزار و ۴۵۰‌میلیارد‌تومان قرارگرفت که از این میزان حدود ۱۸هزار و ۹۸۳ ‌میلیارد‌تومان سهم صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق یا درآمد ثابت، ۵‌هزار و ۹۵۲میلیارد‌تومان سهم صندوق سرمایه‌گذاری در سهام و در نهایت ۵۱۴‌میلیارد ‌تومان نیز سهم سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده‌است.

این اتفاقات در حالی رخ‌دادند که در هفته معاملاتی گذشته، سهامداران حقیقی مجموعا ۲۲۹‌میلیارد‌تومان پول از حساب کار‌‌گزاری‌‌‌‌‌‌های خود خارج کردند که این مساله با توجه به روند شاخص‌کل در هفته ذکرشده که عمدتا صعودی بود و تنها در روز چهارشنبه مقدار بسیار اندکی (‌‌منفی۰.۰۷درصد) کاهش یافت، می‌تواند به خرید سهام از سوی این سهامداران تعبیر شود. این در حالی بود که برخلاف سهامداران حقیقی، حساب کار‌‌گزاری حقوقی‌ها به میزان کمی بیش از ۲‌هزار‌ میلیارد‌تومان شارژ شد که این مساله می‌تواند یا به‌معنای فروش سهام؛ یا ورود پول جدید توسط این سهامداران باشد.